Jegertreninger 2024

Langsomt nærmer våren seg, og kanskje begynner tankene å gå mot våren og deretter høsten –

Når vårens planer legges er det verdt å merke seg at Skarpskyttens jegertreninger starter opp i uke 14, mer spesifikt fom. 4. april 2024.

Banen er åpen fra ca. kl. 16 til ca. kl. 19.00 – tidlig på sesongen begrenses åpningstidene noe dersom det er lite oppmøte, på slutten av sesongen begrenses åpningstidene av mørket.

I år har Skarpskytten treninger torsdager og fredager, hver uke (også gjennom sommerhalvåret) frem tom. uke 43, dvs. at årets siste jegertreningsdag er 25. oktober.

Innkalling til generalforsamling 2023

Direksjonen kaller herved inn til generalforsamling i S-hytta tirsdag 14. november kl. 18:30.

AGENDA

 1. Åpning ved formannen
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
 4. Årsberetninger 2023
  • Direksjonen
  • Ungdomsutvalg
  • Jegerutvalg
 5. Regnskap
 6. Saker fra direksjonen
  • Godkjenning av ny leieavtale 200m
 7. Innkomne saker
 8. Informasjonssaker
  • 175-års jubileum i 2024
 9. Årskontingent 2024
 10. Budsjett 2024
 11. Valg

Saker fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøtet må være direksjonen i hende senest to uker før årsmøtet, dvs. 31. oktober. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, dvs. 7. november.

Etter den formelle delen av generalforsamlingen er ferdig blir det servering av kaffe og noe å bite i.

Vi håper mange av våre medlemmer har mulighet til å ta turen!

Årets jegertreninger avsluttet!

I går, 24. oktober, var årets siste dag med jegertreninger i 2023.

Til neste år har vi treninger torsdager og fredager, vi vil starte opp igjen på 100m 4. april 2024.

I 2024 har Skarpskytten jubileumsår, vi blir hele 175 år, så det er bare å sette av datoen 31. august 2024 allerede nå 😀

Vi takker for godt oppmøte og alle hyggelige samtaler, og ser frem til å møte dere igjen i 2024!

Introduksjon til rifleskyting!

Har du en sønn, datter, kone, mann, samboer eller andre du kjenner som ønsker en introduksjon til rifleskyting?

I så fall er muligheten tilstede for å prøve rifleskyting med Sauer cal. 22 på 100 m. banen, seksjon 1 (skive 1-9) tirsdag 12. og tirsdag 26. september.
Skarpskytten stiller med våpen, ammunisjon, hørselvern og instruktører, så her er det lav terskel for å møte opp!

Dersom dette er interessant så send en melding med navn, alder og aktuell dato for deltagelse til:
SMS 41534507 eller e-post per.thoresen10.9@gmail.com

Vi starter skytingen kl. 18.00 begge dager.

Jegertreninger 2023

Våren begynner langsomt å nærme seg, og med det starter også treningssesongen opp igjen!

I år har Skarpskytten treninger mandager og tirsdager, med første treningsdag 11. april.

Velkommen til årets treninger!