INNBYDELSE TIL LANDSDELSKERTSSTEVNE VIKEN II 2022


Skytterlagene Skarpskytten og Østre Bærum innbyr herved til Landsdelskretsstevne i
baneskyting torsdag 09. juni til søndag 12. juni 2022 på OSLO ØSTRE SKYTTERLAG sin bane på Årvoll, Østreheimveien 50, 0590 Oslo
https://goo.gl/maps/vtdTyf4dE78VFds29

Påmelding / innskudd:
Påmeldingen vil foregå på www.dfs.no

Påmeldingen åpner 16. mai og vil være åpen til 5. juni Kl.24.00.
Innskuddet er:
For senior og veteran Kr. 250,- (160,- i premie / 90 i arrangement)
For rekrutteringsklassene: Kr. 200,- (120,- i premie / 80 i arrangement)
Hele innskuddet betales ved fremmøte. For ikke møtte faktureres laget arrangementsavgiften i etterkant.
Det er tillatt å skyte på ledig plass. Det er tillatt å flytte til en tidligere skytetid dersom det er
ledig plass.
På stevnedagen må skyttere være registrert i påmeldingen 30 min før oppsatt skytetid. Det
må forventes våpenkontroll / stikkprøvekontroll.

Program:
Innledende 25 skudd for alle klasser, torsdag 09. juni til og med lørdag 11. juni
Samlagsskyting alle klasser og individuelle finaler, søndag 12 juni. Se vedlagte program for
finaledagen.
Kun skyttere vil ha tilgang til standplass under skytingen. På 100 meter vil det bli mulighet
for foresatte til Rekrutt skyttere å være på standplass under innledende prøveskudd.

Premiering:
Rekrutteringsklassene premieres på 25 skudd samlet, med standardpremier i 3 størrelser
som bestemt av Viken II styret. For øvrige klasser premieres 25 skudd med pengepremier.
Det vil eventuelt bli utdelt gavepremier i de ulike klasser, og samlagene/ skytterlagene
oppfordres til å støtte stevnet med gavepremier. Ved pengebidrag for kjøp av gavepremier,
vennligst benytt konto 5080.05.20182 merket gavepremie Viken II innen 1 juni.

Samlagsskyting:
Seniorer 200 m: Hvert samlag kan stille med inntil 2 lag a 4 skyttere, begge lag teller på lik
linje.
Ungdom 100 m: Hvert samlag kan stille med inntil 2 lag a 4 skyttere, begge lag teller på lik
linje. Hvert lag skal bestå av 2 skyttere i klasse R eller ER og 2 skyttere i klasse Junior. Junior
skyter til sist.
Veteran 100m: Hvert samlag kan stille med et lag a 4 skyttere. To skyttere skal være fra
klasse V65 /V73 og to skal være fra klassen V55. Klasse V 55 skyter til sist.
Påmelding til samlagsskyting fra samlagene med navn på skyttere må være levert inn i
sekretariatet innen lørdag 11 juni kl. 15.00

Servering:
Det vil bli kiosksalg alle dager under stevnet.

Kontaktpersoner:
Lars Johan Hereid – stevneleder 916.15.383
Terje Hansen – samlagsleder 900.14.360
Stevnet har følgende e-postadresse: viken2@skarpskytten.no
Det vil være løpende oppdatering av alle resultater.
Alle resultater, premielister, finalegrenser osv. blir lagt ut på hjemmesiden til Skarpskytten

Velkommen til Oslo!