Tidsplan søndag

Merk at det kan bli endringer i tidsplanen søndag.

Tidsplan søndag 12 juni – Samlagsskyting

Kl. 09.30         Samlagsskyting veteran lag 1

Kl. 09.45         Samlagsskyting veteran lag 2

Kl. 10.00         Samlagsskyting veteran lag 3

Kl. 10.15         Samlagsskyting veteran lag 4

Kl. 10.45          Samlagsskyting ungdom lag 1

Kl. 11.00          Samlagsskyting ungdom lag 2

Kl. 11.15          Samlagsskyting ungdom lag 3

Kl. 11.30          Samlagsskyting ungdom lag 4

Kl. 11.00          Samlagsskyting seniorer lag 1

Kl. 11.15          Samlagsskyting seniorer lag 2

Kl. 11.30          Samlagsskyting seniorer lag 3

Kl. 11.45          Samlagsskyting seniorer lag 4

Tidsplan finaler

Kl. 12.30          Finale kl. V 73                                                Kl. 12.30          Finale Kl. 2

Kl. 13.00          Finale kl. V 65                                               Kl. 13.00          Finale kl. V55

Kl. 13.30          Finale kl. Rekr.                                               Kl. 13.30          Finale kl.3-5 lag 1

Kl. 14.00          Finale kl. Eldre rekr.                                    Kl. 13.45          Finale kl. 3-5 lag 2

Kl. 14.30          Finale kl. Eldre Jr.                                          Kl. 14.00          Finale over 55 år

Kl. 15.00          Finale kl. Jr.                                                    Kl. 14.30          Finale under 20 år

                                                                                              Kl. 15.00          Kongelag