Premieoppgjøret på nett og i Mitt DFS

Det har dessverre sneket seg inn noen feil i det premieoppgjøret som ble lagt ut på nett via resultatlinken og på Mitt DFS. Vi er klar over dette og kommer med korrigerte versjoner så snart som mulig. Vi beklager dette.