Kongeskytingen 2023

Skydeselskabet Skarpskytten inviterer til kongeskyting lørdag 26. August. Dette er den eldste av Skarpskyttens tradisjonsrike skytinger, da den første gang ble arrangert i 1850.

Kongeskytingen er mer enn bare en skytekonkurranse. Det er en festdag, hvor alle deltagerne samles hele dagen like så mye for det sosiale som for skytingen. Det er stort å få være med på kåringen av kongen i skytterlaget! I tillegg til skytingen, inkluderer deltagelsen felles frokost (etter to skutte prøveskudd), samt festmiddag etter at skytingen er gjennomført. Nedenfor kan du se en oversikt over programmet for dagen. For å lese mer om kongeskytingen kan du besøke vår nettsider for denne konkurransen.

Program for kongeskytingen

  • Fremmøte kl. 10.00 presis ved Skarpskyttens portal, hvor Skarpskyttens konge mottas og ledsages til skytterhuset under salutt.
  • Tale ved formannen.
  • Trekning av skyterekkefølgen i S-hytta. Kongen skyter alltid som nr. 1.
  • 2 prøveskudd mot prinseskivene.
  • Frokost med tilbehør for å styrke seg.
  • Siste prøveskudd for å kontrollere at øye og sikte fremdeles er i harmoni.
  • De 5 tellende nedganger hvor stillingen bekjentgjøres etter 3. og 4. nedgang. Ved starten av hver nedgang skytes det salutt.
  • Skytestillingen er stående med 1 min. skytetid pr. skudd. Det er ikke tillatt å benytte rem eller hanske. Skyteavstanden er 150 alen mot Skarpskyttens kongeskiver.
  • Den nye kongen kåres foran Skarpskytten hytta under salutt.
  • Festmiddag og premieutdeling i S-hytta med obligatoriske taler.