Innkalling til generalforsamling 2023

Direksjonen kaller herved inn til generalforsamling i S-hytta tirsdag 14. november kl. 18:30.

AGENDA

 1. Åpning ved formannen
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
 4. Årsberetninger 2023
  • Direksjonen
  • Ungdomsutvalg
  • Jegerutvalg
 5. Regnskap
 6. Saker fra direksjonen
  • Godkjenning av ny leieavtale 200m
 7. Innkomne saker
 8. Informasjonssaker
  • 175-års jubileum i 2024
 9. Årskontingent 2024
 10. Budsjett 2024
 11. Valg

Saker fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøtet må være direksjonen i hende senest to uker før årsmøtet, dvs. 31. oktober. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, dvs. 7. november.

Etter den formelle delen av generalforsamlingen er ferdig blir det servering av kaffe og noe å bite i.

Vi håper mange av våre medlemmer har mulighet til å ta turen!