Jegertreninger 2024

Langsomt nærmer våren seg, og kanskje begynner tankene å gå mot våren og deretter høsten –

Når vårens planer legges er det verdt å merke seg at Skarpskyttens jegertreninger starter opp i uke 14, mer spesifikt fom. 4. april 2024.

Banen er åpen fra ca. kl. 16 til ca. kl. 19.00 – tidlig på sesongen begrenses åpningstidene noe dersom det er lite oppmøte, på slutten av sesongen begrenses åpningstidene av mørket.

I år har Skarpskytten treninger torsdager og fredager, hver uke (også gjennom sommerhalvåret) frem tom. uke 43, dvs. at årets siste jegertreningsdag er 25. oktober.