SKYDESELSKABET SKARPSKYTTEN 175 ÅR

Innbydelse til JUBILEUMSSTEVNET 2024

Skarpskytten skytterlag ønsker alle skyttere i alle DFS-klasser hjertelig velkommen til jubileumstevne på Løvenskioldbanen 28. – 30.mai 2024.

Påmelding på DFS.no fra 25. april. Det vil være anledning til å skyte på ledig plass.

Det skytes fullt mesterskapsprogram på 100m og 200m som angitt i skytterboka.

Innskudd kl. 1-5, V55, V65, V73, KI og NV: kr 150,-

Innskudd kl. NU, R, ER, J, EJ: kr 100,-

Det deles ut gylt, sølv og bronse medaljer i mesterskapet for klassene 3-5, R, ER og J.

Sølv medalje til øvrige klassevinnere ved min. 3 deltakere i klassen.

Bestemannspremie i sølv til stevnevinner samt beste resultat i ungdomsklassene og veteranklassene. Det deles ut en premie samlet for ungdomsklassene, og en premie
samlet for veteranklassene. Vinneren avgjøres av en egen jury.

Premiering for øvrig iht. Skytterboka.

Kl. NU, NV, 1 og kikkertklassen skyter ikke mesterskapsomgang.

I mesterskapet klasse 3-5 inngår også skyting om Margaretha-kjeden med egen medalje til vinner.

Arrangør forbeholder seg retten til å skyte tirsdag 28.5. på 100m. Det åpnes også for at andre skyttere, på forespørsel, kan få skyte denne dagen.

Kontakttelefon før stevnet: Jostein Løne, tlf. 478 57 689.

Velkommen til Løvenskioldbanen og Skarpskyttens jubileumsstevne 2024!

Skarpkytten 175 år – festmiddag

Skydeselskabet Skarpskytten runder 175 år!

I tråd med Skydeselskabets stolte tradisjoner for feiring av jubileer inviteres alle medlemmer med følge til

Festmiddag på Frognerseteren Restaurant
lørdag 31. august 2024 kl. 1830.

«Her bruker vi vort Vaaben kun til Lyst, 
men kalder Norge til en alvors-dyst, 
da skal saavisst «Skarpskytten»s Maal det være, 
at løfte det for Fædrelandets ære»


 Medlemmer oppfordres til å bære hedersbevisninger under jubileumsfesten.

Egenandel er kr. 500,- pr. person. 
Egenandel for medlemmer under 20 år er kr. 250,-
Bindende påmelding.

Det er begrenset antall plasser, send påmelding til Marit Aasen. Du vil deretter motta en bekreftelse på plass før du betaler egenandel.
Plass vil bli endelig reservert når egenandelen registreres mottatt.
Egenandel betales til Skydeselskabet Skarpskytten, kto.
5080 05 20182 eller Vips konto 906101 «Skarpskytten 175 år.»
Husk å påføre ditt og eventuelt følges navn på betalingen.

Vennlig hilsen
for Skydeselskapet Skarpskytten
Jarle Gården
Direksjonens leder

                                                                            Antrekk: Mørk dress/bunad
                                                                            S.U. innen 15. juni.
                                                                            Til Marit Aasen, tlf. 917 24 860
                                                                             Epost: marit.elisabeth.aasen@gmail.com

Innkalling til generalforsamling 2023

Direksjonen kaller herved inn til generalforsamling i S-hytta tirsdag 14. november kl. 18:30.

AGENDA

 1. Åpning ved formannen
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
 4. Årsberetninger 2023
  • Direksjonen
  • Ungdomsutvalg
  • Jegerutvalg
 5. Regnskap
 6. Saker fra direksjonen
  • Godkjenning av ny leieavtale 200m
 7. Innkomne saker
 8. Informasjonssaker
  • 175-års jubileum i 2024
 9. Årskontingent 2024
 10. Budsjett 2024
 11. Valg

Saker fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøtet må være direksjonen i hende senest to uker før årsmøtet, dvs. 31. oktober. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, dvs. 7. november.

Etter den formelle delen av generalforsamlingen er ferdig blir det servering av kaffe og noe å bite i.

Vi håper mange av våre medlemmer har mulighet til å ta turen!

Introduksjon til rifleskyting!

Har du en sønn, datter, kone, mann, samboer eller andre du kjenner som ønsker en introduksjon til rifleskyting?

I så fall er muligheten tilstede for å prøve rifleskyting med Sauer cal. 22 på 100 m. banen, seksjon 1 (skive 1-9) tirsdag 12. og tirsdag 26. september.
Skarpskytten stiller med våpen, ammunisjon, hørselvern og instruktører, så her er det lav terskel for å møte opp!

Dersom dette er interessant så send en melding med navn, alder og aktuell dato for deltagelse til:
SMS 41534507 eller e-post per.thoresen10.9@gmail.com

Vi starter skytingen kl. 18.00 begge dager.

Dugnad og baneåpning 2023

Torsdag 13. april inviteres det til dugnad – det er diverse som må gjøres for å få banen i «sommermodus», inkludert rydding, vasking, kosting, osv.

Oppstart er kl. 17.30 – alle bidrag settes stor pris på! Hvis du ikke klarer å komme til det, er det bare å komme når du får til 🙂 Det vil bli servert kaffe med noe godt til til alle som møter opp!

I etterkant av dugnaden blir det baneåpning lørdag 15. april.

Flaggheisingen starter kl. 12, med skytestart umiddelbart etterpå. Påmelding kommer i MittDFS. Også her vil det bli servert kaffe med noe godt til til alle som møter opp!