Verv

I et lag som Skarpskytten er det selvsagt en mengde verv som fylles. Her har vi samlet en oversikt over hvem som har de forskjellige posisjonene, fra direksjonen til festkomiteen.
Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss, ber vi om at du benytter deg av vårt kontaktskjema.

Direksjonen

Direksjonen er styret i laget, og har ansvaret for den daglige driften av Skarpskytten.

 • Leder: Jarle Gården
 • Nestleder: Ida Collett Sælør
 • Sekretær: Lars Johan Hereid
 • Kasserer: Even Haugvik
 • Våpenmester: Per Thoresen
 • Leder sportslig Utvalg: Lillian Ingebrigtsen
 • Leder Jegergruppen: Jostein Løne
 • Vararepresentant: Harald Eri
 • Vararepresentant: Terje Hansen

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg er ansvarlig for å motivere og bidra til å øke den sportslige aktiviteten i skytterlaget. Her inngår blant annet organisering av ungdomstreninger og instruksjon, terminliste, interne arrangementer og eventuelle fellesturer i laget.

 • Leder: Lillian Ingebrigtsen
 • Medlem: Knut Haraldseid
 • Medlem: Sigbjørn Isene

Jegergruppen

Jegergruppen har ansvar for å legge til rette for de mange jegerne i laget. Dette inkluderer selvsagt jegertreninger og oppskytinger, men også noen interne konkurranser som jegerfelt og jegerskytingen.

 • Leder: Jostein Løne
 • Medlem: Lars Molnes
 • Medlem: Tor Skribeland

Festkomite

Festkomiteen har ansvar for å sørge for servering og oppdekking under Skarpskyttens mange sosiale tilstelninger.

 • Medlem: Marit Aasen
 • Medlem: Terje Hansen
 • Medlem: Mona Grelland